Oferty pracy

PRZEDSZKOLE POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKA:

Nowo powstałe przedszkole niepubliczne ogłasza rekrutację na stanowisko:

1) nauczycielka/nauczyciel.

Przedszkole Mini Akademia i żłobek w Kcynii. To nowoczesne przedszkole, poszukujące osób kreatywnych oraz pełnych energii.

Oferujemy:

– umowę o pracę

– atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji według karty nauczyciela

– pracę w nowoczesnym obiekcie

– pracę w miłym, rozwijającym się zespole

– możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach i warsztatach.

– dodatek za wychowawstwo!!!

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

– zaangażowanie i pasja w pracy z dziećmi

– pogodne i ciepłe usposobienie

– umiejętność pracy w zespole

– gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji

– mile widziana znajomość języka angielskiego

– mile widziane dodatkowe kwalifikacje np: gimnastyka korekcyjna, rytmika, logopedia, język angielski, i inne

Wszelkie informacje pod nr tel : 735 454 322

CV proszę przesyłać na adres mailowy: biuro@przedszkole-kcynia.pl

2. Nauczyciel języka angielskiego

wymagane kwalifikacje:

– przygotowanie pedagogiczne (wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna)

– świadectwo znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym ( zgodne z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 ze zm.)

– prawo jazdy kat B

Miejsce pracy:

Przedszkole Niepubliczne „Mini Akademia” i Żłobek w Kcyni; Przedszkole Niepubliczne „Mini Akademia” w Mroczy

przedszkole oferuje:

– zatrudnienie w oparciu o umowę o prace

– możliwość rozwoju zawodowego

– praca w nowoczesne placówce

– praca w młodym energicznym zespole

 

Osoby chcące dołączyć do naszego zespołu mogą składać swoje CV również w ramach:

nabór otwarty dla opiekunów i wychowawców żłobka.

Opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje:

 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego

Osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie pod warunkiem dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 przed zatrudnieniem w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 w formie zajęć praktycznych.

nabór otwarty dla nauczycieli i wychowawców przedszkola, o kwalifikacjach:

 • Wychowania przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Nauczanie specjalne
 • Psychologia
 • Studia podyplomowe z wczesnoszkolnego rozwoju dziecka
 • Oligofrenopedagogika
 • Logopedia
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Uprawnienia do prowadzenia zajęć informatycznych w przedszkolu (robotyki)
 • Rytmiki
 • Zajęć tanecznych
 • Sportowych
 • Gimnastyki korekcyjnej