Zasady rekrutacji dla uczniów klasy 1

  1. Rodzice zgłaszają kandydaturę dziecka do Szkoły Niepublicznej Mini Akademia poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej.
  2. Liczba miejsc w szkole jest ograniczona. O kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły                        
  3. Pierwszeństwo przyjęcia do klasy 1 przysługuje:
    • absolwentom i ich rodzeństwu uczęszczającym do Przedszkola
  4. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor placówki.
  5. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po podpisaniu  umowy.          
  6. Rodzice kandydatów uczniów klas 1 mają obowiązek przedstawić informację o gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę w której dziecko realizuje roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego.

DOKUMENY DO POBRANIA:

Karta Zgłoszeniowa:       POBIERZ 

x