O NAS

Przedszkole Niepubliczne „Mini Akademia” i Żłobek w Kcyni działa od 01.09.2018 roku. W dniu 29 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie i poświecenie placówki. Symbolicznego otwarcia – przecinania wstęgi dokonali kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Kcyni Wojciech Jaskulski wraz z księdzem dziekanem Michałem Kosteckim, właścicielką Barbara Szurik oraz chętnymi, odważnymi dziećmi. „Mini Akademia” mieści się przy ul. Libelta 15

Do naszego Przedszkola zapraszamy dzieci w wieku 2,5-6 lat

Placówka funkcjonuje zgodnie z Ustawa o systemie oświaty i Zarządzeniem MEN w sprawie placówek niepublicznych oraz Statutem Przedszkola.

W Mini Akademii każdy mały człowiek może liczyć na ciepłą, miłą, fachową opiekę nauczycieli, którzy proponują szereg działań rozwijających wiedzę dziecka o świecie i sobie samym. Celem Przedszkola jest poznanie malucha oraz jego zdolności i zainteresowań, jak również propagowanie zdrowego trybu życia oraz wszechstronny rozwój dziecka. Wychowanie i uczenie się przebiegają w rodzinnej i życzliwej atmosferze, gdzie panuje przede wszystkim akceptacja i bezpieczeństwo, a także sprzyjające warunki, umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Wzmacniana jest ich samoakceptacja i wiara we własne możliwości oraz aktywność i twórczość. To wspaniałe miejsce, przyjazne zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom.

 

Animation one
Animation two
Animation Three
Animation Four
x