Zasady rekrutacji do przedszkola

1. Rodzice zgłaszają   kandydaturę dziecka do przedszkola Niepublicznego Mini Akademia
poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie
internetowej.
2. Liczba miejsc w przedszkolu jest ograniczona. O kolejności przyjęć decyduje lista
zgłoszeń
3. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor placówki.
4. Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje po podpisaniu  umowy.      
5. Przy zapisie rodzeństwa -20 zniżki na drugie i kolejne dziecko
6. Rodzice, których dzieci uczęszczają do Naszego przedszkola składają deklarację
kontynuacji.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy :      POBIERZ

Formularz Kontynuacji    :      POBIERZ

x