Ramowy rozkład dnia                             
               w Przedszkolu Niepublicznym „Mini Akademia”
                                    rok szkolny 2022/2023

Zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej przebieg wychowania
i kształcenia dzieci zawiera następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania
w przedszkolu:

 

x