Oferty pracy

Przedszkole ogłasza nabór otwarty dla opiekunów i wychowawców żłobka.

Opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje:

 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego

Osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie pod warunkiem dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 przed zatrudnieniem w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 w formie zajęć praktycznych.

Nabór otwarty dla nauczycieli i wychowawców przedszkola, o kwalifikacjach:

 • Wychowania przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Nauczanie specjalne
 • Psychologia
 • Studia podyplomowe z wczesnoszkolnego rozwoju dziecka
 • Oligofrenopedagogika
 • Logopedia
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Uprawnienia do prowadzenia zajęć informatycznych w przedszkolu (robotyki)
 • Rytmiki
 • Zajęć tanecznych
 • Sportowych
 • Gimnastyki korekcyjnej

Nabór otwarty dla pracowników przedszkole na stanowiskach:

 • Pomoc kuchenna,
 • Pracownik gospodarczy